AMERİKA  MÜSLÜMANLAR  BİRLİĞİ 

RUHUL BEYAN TEFSİRİ (تفسير روح البيان)

Bu kıymetli eseri yazarı Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleridir. Büyük keşif ve kerametler sahibi bir velidir. 1650-1725 yılları arasında yaşamış Bursa'da vefat etmiştir. Her biri ortalama 200 sahife olan 106 kıymetli eserin yazarı büyük bir alimdir. İsmail Hakkı Hazretleri bu tefsiri yazmasının sebebini şöyle anlatıyor: "Manevi babam Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin yardım ve delaleti ile bir gün rüyamda Rasülüllah Efendimiz bana ikramda bulundular. Arkamı sığayıp tatlı bir ifade ile Ümmetim için bir tefsir yaz " diye emir buyurdular. Bunun üzerine Allahü Teala'dan Ve Rasülüllah Efendimizin ruhaniyetinden yardım isteyerek bu tefsiri yazdım. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu kıymetli tefsirini Bursa Ulu cami kürsüsünden Cemaate anlatarak 23 senede tamamlamıştır.

Rûhu'l-Beyân fî Tefsîri'l-Kurân; Yüce Kitabın özünü anlamak ve gereğini yaşamak için ilmek ilmek dokunmuş müstesnabir tefsir... Çünkü onu, İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri Ulu Camii kürsüsünde verdiği vaazlarla oluşturdu. Onu, tefsirler içinde müstesna mevkie taşıyan husûsiyeti; satırlara yazılmadan evvel, kürsüden mü'min gönüllere arz edilmiş olmasındadır. Ki onda rivayet ve dirayet metodları; gönül sultanlarının ruhlara haya bahşeden işari/tasavvufî yorumlarıyla zenginleştirildi. Ve Rûhu'l-Beyân bu özelliğiyle sahasında temayüz etti. Tefsirler içinde her zaman hususi bir mevkii oldu. Aksiyonerliği ve riyazata önem veren kişiliğiyle gönülller mimarı nitelemesini hak eden İsmail Hakkı Bursevî'nin bu kıymetli eseri; 23 yıl gibi bir zamanda vucûda getirdi. Âyet-i kerimeleri ayetlerle ve hadîs-i şeriflerle açıkladı. Allah dostlarının ibretli menâkıbıyla ve şiirlerle süsledi. Okuyup tetkik ettiği rivayet tefsirlerinden bir kuyumcu titizliğiyle tercihlerde bulundu. O suryei, o ayeti Muhammed Ümmeti layıkınca anlasın, gereğince amel etmenin sevdası içine doğsun diye gayret etti. Kur'ân-ı Kerim'e severek sahiplenmenin yolunu adım adım işledi. Eserleri asırlarca okunan söz ustalarının dirayet metodunda ortaya koyduklarını inceledi. Bütün bunları Mü'min gönülleri ihya edecek evliya menakıbıyla besledi. Şiirin doyumsuz akışında gizli özün özü kelimelerle tezyin etti. Ve böylece sahasında yektâ olan Rûhu'l-Beyân'ı inşa etti. .

ARAPÇA

 1. Cilt 1: 506 Sayfa - Oku / İndir
 2. Cilt 2: 532 Sayfa - Oku / İndir
 3. Cilt 3: 698 Sayfa - Oku / İndir
 4. Cilt 4: 568 Sayfa - Oku / İndir
 5. Cilt 5: 614 Sayfa - Oku / İndir
 6. Cilt 6: 508 Sayfa - Oku / İndir
 7. Cilt 7: 508 Sayfa - Oku / İndir
 8. Cilt 8: 534 Sayfa - Oku / İndir
 9. Cilt 9: 626 Sayfa - Oku / İndir
 10. Cilt 10: 558 Sayfa - Oku / İndir

Toplam Sayfa sayısı (Kapaklarla Birlikte): 5652

TÜRKÇE


Tafsir Ruh al-Bayan (تفسير روح البيان)

Author: Ismail Haqqi al-Barousawi (died 1127 AH) شيخ اسماعيل حقي البرسوي

Language: Arabic

 

Tafsir Ruh al-Bayan is one of the famous Sufi Tafsirs of Quran, popular in Sunni scholars and often quoted from. Arabic version contains 10 volumes. It has also been translated in Urdu by Mufti Faiz Ahmed Owaisi.

The author Sheikh Ismail Haqqi was a great sheikh of Naqshbandi Mujaddidi order and belonged to the Khalidi branch of this order. One of his Turkish books has been translated into English with the name "kernel of kernels".

 1. Volume 1: 506 pages - Read / Download
 2. Volume 2: 532 pages - Read / Download
 3. Volume 3: 698 pages - Read / Download
 4. Volume 4: 568 pages - Read / Download
 5. Volume 5: 614 pages - Read / Download
 6. Volume 6: 508 pages - Read / Download
 7. Volume 7: 508 pages - Read / Download
 8. Volume 8: 534 pages - Read / Download
 9. Volume 9: 626 pages - Read / Download
 10. Volume 10: 558 pages - Read / Download

Total Pages (including covers): 5652