KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN
Image15 Eylül Salı günü akşamı bin aydan daha hayırlı olan KADİR GECESİdir. SAKAL-I ŞERİF KADİR GECESİNDE Brooklyn Fatih Camiinde ziyarete açılacak. Amerika Müslümanlar Birliği'nın Merkez ve bütün şubelerinde kadir gecesi programları düzenlenecek.

Hakkında Kur'an-ı Kerimde müstakil bir sûre bulunan tek gece KADİR gecesidir. Aynı adı taşıyan bu sure de şöyle buyrulmaktadır "Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."

Zaman ve mekânlar, kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla değer kazanırlar Kadir gecesi bu bakımdan hiçbir geceye nasıp olmayan bir olayın meydana geldiği gecedir. Çünkü bu gecede kadri yüce bir kitap olan. Allah Teala'nın insanlığa gönderdiği son mesaj Kur'an ı Kerim, inmeye başlamıştır.

Kur'an-ı Kerim İslâmiyet'in ana kitabıdır. Dinin esasıdır. Dini hükümlerin dayanağı olan dört delilin birincisidir. Bütün dini hükümleri ihtiva eden Kur'an-ı Kerim, geçmiş semavi kitapların da özetidir. İnanç ibadet, ah-lak ve sosyal bakımdan insanı ve insan topluluklarını maddı-manevi mutluluğa ulaştıracak her şeyi bildirmiştir. Nitekim Nahl sûresinin 89'ncu ayetinde mealen şöyle buyrulmuştur "Ey Muhammed, sana, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir reh-ber, rahmet ve müjde olarak Kur'an-ı indirdik."

Kur'an-ı Kerim insanlar için bir hidayet kaynağı olarak gönderilmiştir. Bu husus bir çok ayette sık sık tekrarlanmıştır.

Nitekim lsra sûresinin 9'ncu ayetinde: "Doğrusu bu Kur'an en doğru yola hidayet eden ve yararlı işler yapan müminlere büyük ecir olduğunu, inanmayanlara ahirette yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler." buyrulmuştur

Kur'an- ı Kerim, son ilahi kitap olarak gönderildiğinden, talimatı da butun insanlığı içine alacak şekilde umumidir.

Kur'an-ı Kerim, her şeyden evvel Allah'ın varlığını, birliğini. O'nun yüksek ve eksiksiz sıfatlarını, yaratılmış-lara olan rahmet ve mağfiretinin genişliğini tespit ve talim eder. İnsanlar için hayat ve saadet kaynağı olan önemli ve ölmez prensipleri ortaya koyar.

Kur'an-ı Kerim, aile hayatı ile karı kocanın karşılıklı hak ve vazifelerinden, milletlerarası münasebetlere; selamlaşmaktan, ekonomiden, ilimden sanattan, evlere izin alarak girme adabına varıncaya kadar, sosyal hayatın bütün kurallarını gösterir, en yüksek, en güzel ahlak prensiplerini öğretir.

Kur'an-ı Kerim. zina. fuhuş, sarhoşluk, adam öldürmek, yalan söylemek, iftira etmek. haksızlık yapmak, israf etmek, hıyanette bulunmak ve gıybet etmek gibi toplumu sarsan kötülükleri yasaklar

Kur'an-ı Kerim, daima ileriyi emreder 'Babamızdan böyle gördük" diyerek kötü alışkanlıklardan ayrılmak istemeyenleri ayıplar, körü körüne taklidi reddeder. İlk inen ayeti: "OKU" diye başlayan Kur'an-ı Kerim, insanları daima ilme teşvik eder. Akla ve düşünceye büyük önem verir. Kainatın ve ondaki yaratılış inceliklerini düşünmeye davet eder "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" diyerek, ilmin üstünlüğünü ortaya koyar.

Kısacası Kur'an-ı Kerim, insanı dünya ve ahirette mutlu kılacak her şeyi ihtiva eden bir Kitab-ı Mübindir. O'nu rehber edinen yanılmaz. O'na sımsıkı sarılan sapıklığa düşmez. Onun gösterdiği yolda yürüyen şaşırmaz ve onu okuyanın ecri az olmaz.

İşte Kur'an-ı Kerim gibi insanlık için bir hidayet rehberi olan kitabın, böyle bir gecede inmesi, ona müstesna bir şeref kazandırmıştır.

Kadir gecesinde 4 rek'at namaz kılınır. İki rek'atte bir selâm verilir.
1'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü,
2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 Kulhüva'llâhü ehad...
3. ve 4. rek'atlar da aynen kılınır. Bu namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, rahmet-i ilâhiyen hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle. Afv-ı ilâhiyene, feyz-i ilâhiyene mazhar eylediğin zümreye ilhak eyle."

Namazdan sonra, bir defa:
ٱَللهُ اَكْبَرُ ٱَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ ٱللهُ وَٱللهُ اَكْبَرُ ٱَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ ٱلْحَمْدُ

"Allâhü Ekber, Allâhü Ekber. Lâ ilâhe ille'llâhü vAllâhü Ekber. Allâhü Ekber ve lillâhi'lhamd."
100 İnnâ enzelnâhü...
100 Elem neşrahleke...
100 defa:
ٱَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ ٱلْعَفْوَ فَٱعْفُ عَنِّى

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fâ'fü annî"

"Her kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve ecrini Allah'tan umarak, ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.
"KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN!
Allah' a emanet olunuz.

Kendinize en yakın şubemizi bulmak icin tiklayiniz

KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN  
 
İsim
Email