RAMAZANI-I ŞERİF HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
ImageAmerika Müslümanlar Birliği olarak tüm Kuzey Amerika çapında hizmet verdiğimiz şubemiz ve kardeş kuruluşlarımızla bu mübârek ayda müslümanlara layık oldukları hizmeti iftar, mukabele ve teravih hizmetlerimizle en iyi bir şekilde vermek için hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz.

Değerli Vatandaşlarımız,
Ramazan-ı Şerif ayı rahmet ve bereketin sağnak şekilde yağdığı manevi ziyafet ayıdır. Dünya üzerindeki yaşayan tüm müslumanlar gibi Amerika’da yaşayan bizler de bir sene boyunca Ramazan-ı Şerif’in gelmesini sabırsızlık ve heyecanla bekleriz. Hepiniz gibi AMB İdare Heyeti ve personeli olarak, ilk günlerini idrak ettiğimiz Hicri 1430 Ramazan-ı Şerif’in tatlı bir telaşı içindeyiz. Amerika Müslümanlar Birliği olarak tüm Kuzey Amerika çapıhizmet verdiğimiz şubemiz ve kardeş kuruluşlarımızla bu mübârek ayda müslümanlara layik oldukları hizmeti en iyi bir şekilde vermek için hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Amerika Müslümanlar Birliğinin başlamasında öncülük ettiği ve bugün pek çok islami kuruluşun yaptığı tüm müslümanlara açık Ramazan iftarları tüm şubelerimizde bu Ramazan-ı fierif ayında da devam edecektir. Umuyoruz ki, her sene aynı huşu ve huzurla eda ettiğimiz cemaatle Teravih namazlarımıza iştirak bu sene de artarak devam edecektir. Keza, her şubemizde günde en az bir cüz mukabele ile Kur’an-ı Kerim hatmi okunacak, ayrıca Kur’an-ı Kerim okumayı ögrenmek, ilerletmek isteyenlere günün belli saatlerinde dersler verilecektir.

Amerika Müslümanlar Birliği’nin Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaat akidesinden zerre kadar taviz vermeyen hizmetleri kuruluşundan bu güne kadar geçen 29 sene zarfında istikrarlı bir şekilde artarak devam etmektedir. Gayesi ailesine, çevresine, dinine, milletine ve dünyaya faydalı hem dinini hem dünyasını bilen iyi bir Müslüman, iyi bir Türk ve iyi bir Amerikalı yetiştirmektir. AMB’nin hizmetlerinin cemaatimiz tarafindan her gün artarak kabul görmesinin yanında resm-i ve gayr-i resmi çevrelerce çeşitli vesilelerle ve değişik platformlarda takdir edilmesi prensiplerimizin ve bu prensiplerimizin uygulama şeklinin doğru olduğunu gösteren işaretlerdendir.

Müslüman ecdadımızın 14 asırdır üzerinde hassasiyetle titreyerek bizlere emanet ettiği Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaat akidesine karşı girişilen gizli ve aşikar haince saldırıların arttığı bugünlerde Fatih Camii ve AMB’nin hizmetlerinin Amerikan, Müslüman ve Türk toplumu için ifade ettiği ehemmiyet bugün her zamankinden daha fazladır. Huda’ya sonsuz şükürler olsun ki, siz aziz cemaatimizin de bunun farkında olarak hizmetlerimize rağbeti giderek artmaktadır. Bu cümleden olarak içinde bulunduğumuz yaz döneminde şubelerimizde kız ve erkek çocuklarımız için verdiğimiz gündüzlü ve yatılı hizmetlerimizde büyük bir artış olmuştur. Bir yaz boyunca yavrularımıza iyi bir müslüman, iyi bir Amerikalı ve Türk olmanın formasyonu eğlenceli bir atmosfer içinde verilmiş ve beklenenin üzerinde neticeler alınmıştır. Ayrıca bu sene de şube sayımız artmış, Birliğe ait yeni hizmet binaları alınmış, mevcut binalarda genişletme ve iyileştirme faaliyetleri sürmüştür. Bugün itibarı ile hizmetlerimiz en batıda Los Angeles, San Franscisco, ve Kanada olmak üzere tüm Kuzey Amerika capında hızla yayılmakta ve daha çok insana ulaşılabilmektedir.

Yukarda bazılarını sıralamaya çalıştığımız tüm hizmetlerin devamı için sizin mütevazi yardımlarınıza müracaat ediyoruz. AMB , vergiden muaf, hesapları şeffaf, sadece siz müslümanların yardımları ile varlığını sürdüren ve gayesi Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesine uygun inanca sahip nesiller yetirştirmek olan bir müessesedir. Verilen zekatların ve yapılan yardımların katlanarak sevap aldığı şu Ramazan-ı şerif ayında zekât, fitre, kurban ve her türlü yardımlarınızı bekliyoruz. Ayrıca her şubemizde verilen iftarlarda oruçlu olan müslümanlara iftar ettirme fırsatı veren iftar daveti sponsorluklarına da katılmanızı can-i gönülden arzu ediyoruz. Lütfen bu Ramazan-ı fierif’te ailece, şubelerimizden birisinde hiç olmazsa bir gün iftar ederek o mübarek havayı kendinize ve ailenize teneffüs ettirin. Eminim ki uzun yıllar hafızanızdan çıkaramayacağınız güzel bir hatıra olacaktır.

Tüm bu duygularla şahsım ve AMB idare Meclisi adına Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyor, bu mübarek ayın müslümanlar ve tüm insanlığa sulh, selamet ve adalet getirmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ediyorum.

iftarlarda, teravihlerde ve Bayram Namazında buluşmak üzere hürmetlerimle.

Fatih Demirci
Amerika Müslümanlar Birliği Başkanı ve Baş İmamı

Şubelerimizin adres ve telefonları tam liste

RAMAZANI-I ŞERİF HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI  
 
İsim
Email