Orucun maddi-manevi bazı hikmetleri
Image“ Ey Mü’minler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, takvâya ulaşasınız diye size de oruç farz kılındı”

İslâm’ın beş temel rüknünden biri olan Ramazan Orucu, Hicret’in ikinci yılı Şâ’ban ayının onunda, kıble Kâ’be’ye döndürüldükten sonra, Bakara Sûresindeki “ Ey Mü’minler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, takvâya ulaşasınız diye size de oruç farz kılındı” âyet-i kerimesi ile farz kılınmıştır.

Gerek âyet-i kerîmelerden gerekse hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere, orucun ruhî ve bedenî yönden pek çok hikmetleri vardır.

Ancak, hepsinden önce oruç, Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ne itaat ve ibâdettir.

Mü’min kul, bu itaatinden ötürü hudutsuz bir şekilde ecir kazanır, Allah’ın rızâsına nâil olur. Çünkü oruç, Yüce Rabbimizin beyânına göre, sadece ve sadece Allah içindir. Allah’ın keremi ise pek geniştir.

Oruç, bir yıldan öbür yıla kadar işlenen küçük günahlara keffârettir. Mü’min; oruç sebebiyle, daha önce hasbelbeşer işlediği günahlardan dolayı hak ettiği azaptan da kendini uzaklaştırır.

Oruçtan hâsıl olan itaat sebebiyle Mü’min, Allah’ın çizdiği yolda dosdoğru gider. Çünkü oruç, Allah’ın emirlerini tutmak ve yasaklarından sakınmaktan ibâret bulunan “takvâ”yı gerçekleştirir, irâdeyi kuvvetlendirir, gayreti biler, sabrı öğretir, zihnin berraklaşmasına, tefekkürün parlamasına yardımcı olur. Kezâ, “Reyyan” denilen ve sadece oruçlulara tahsis edilmiş bulunan Cennetin o hususî kapısından içeri girme hakkı elde edilmiş olur.

Oruç insana, düzen ve disiplin öğretir. Çünkü oruç, oruçluyu muayyen bir vakitte yemeye içmeye mecbur eder.

Oruç, insandaki merhamet ve kardeşlik bağlarını geliştirir. Fakirlere, hastalara karşı şefkatli ve merhametli olmayı öğretir.

Oruçlu kişinin açlık ve ihtiyaç hissetmesi onu başkalarına iyilik yapmaya sevk ederek, fakirlik, hastalık ve açlık sıkıntıları mevzuunda başkalarının derdine ortak olmaya teşvik eder.

Oruç, Müslümanları birbirine bağlayan yardımlaşma ve ictimâî tesânüd (sosyal dayanışma) bağlarını kuvvetlendirir.

Oruç, fiilen insanın hayatını yeniler, vücuttaki fazlalıkları atar, mideyi ve hazım organlarını rahatlatır, yiyecek ve içeceklerin bıraktığı kokuları yok eder.

ORUÇ TUTAN MܒMİNLERİN EN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSSLAR. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde; “Oruç tutan sıhhat bulur”, “Sizlere oruç tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü oruç kalplerinizi saflaştırır” buyurduktan sonra; Ey insanlar! Dikkat ediniz!

Beş şey var ki orucu bozar. (orucun sevabını giderir. Oruçlu olduğu halde bunları yapan kişiye tuttuğu o oruç çektiği açlık ve susuzluktan başka bir kar! sağlamaz.)
1- Yalan söylemek.
2- Gıybet etmek.
3-Nemîme (insanların arasını bozmak için uğraşmak, söz getirip götüremek)
4-Yalan yere yemin etmek.
5- Şehvetle bakmnak.

Ey insanlar! Oruç - siz onu zedelemedikçe- sizin için kalkandır.
Onu ne zedeler Yâ RasûlAllah? diye soruldu.
Allah Rasûlü’nün cevâbı: “Yalan ve gıybet” oldu.
Hikmetlerini bir nebze olsun ifade etmeye çalıştığımız bütün bu faydalı ve güzel hasletleri kazandıran orucun farz olduğu mübârek Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakmış bulunmaktayız.

Içinde bulunduğumuz bu Ramazan-ı Şerifi, sanki hayatımızın son Ramazanı imişcesine en güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret etmeliyiz. Rahmet ve merhameti bol olan Yüce Rabbimiz Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve afvından mahrum etmeyip, felâha ermeyi cümlemize nasib-ü müyesser buyursun...

Orucun maddi-manevi bazı hikmetleri  
 
İsim
Email