Ramazan-ı Şerif için hazırlıklar tamam
ImageAmerika Müslümanlar Birliği, Amerika ve Kanada da yaşayan müslümanların ramazan ayını huşu içinde geçirmesi başta merkezi Fatih Camii olmak üzere bütün şubelerinde Ramazan hazırlıklarını tamamladı.

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in her yönüyle güzel yaşanabilmesi için her tür ayrıntı düşünüldü. İftar menüleri özel olarak hazırlandı. Her tür hazırlık tamamlandı ve geri sayım başladı.

Ramazan-ı Şerif bugün(19 Temmuz 2012 Perşmebe) ilk teravihin kılınmasıyla başlayıp 19 Ağustos Pazar günü Bayram namazıyla son bulacak. Bin geceden hayırlı Kadir Gecesi ise 14 Ağustos Salı akşamı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sakal-ı Şerif Amerika Müslümanalr Birliği'nin Amerika ve Kanada'daki bütün şubelerinde ziyarete açılacak.

Amerika Müslümanlar Birliği'nin bütün şubelerinde iftar verilecek. İftardan sonra sohbet/vaaz, ardından teravih namazı kılınacak.

Kendinize en yakın şubemizi bulmak için http://unitedamericanmuslim.org/subeler.php bağlantısını tıklayabilirsiniz.

Imsakiyeler için http://unitedamericanmuslim.org/imsakiyeler.php bağlantısını tıklayabilirsiniz.

Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik eder saygı ve hürmetlerimizi sunarız.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in Ramazan Hutbesi (Konuşması)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu çok önemli ve tarihî (konuşmayı) Hutbelerini, Kıble’nin Kuds-ü Şerif’ten Ka’be-i Muazzama’ya çevrilişinden bir ay sonra, Hicretin onsekizinci aylarının, (miladî 624) başlarında, Ramazan-ı Şerif orucunun Farz kılınması üzerine îrad buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimizin (s.av.) Ramazan-ı Şerif hutbesi, kısa ama çok veciz, önemli ve özlüdür. Eğitici ve öğreticidir. İnanlara Ramazan-ı şerifte ne yapmaları, nasıl hareket etmeleri, nelere dikkat etmeleri gerektiğini en veciz bir şekilde beyan buyurmaktadır.

Çok önemlidir çünki, Allah’ın Rasûlü (s.a.v.) çok önemli bir vesile ile, (Dinin temel rükünlerinden biri olan Oruç ibadetinin Farz kılınması üzerine) Eshabına, onların şahsında kıyâmete kadar gelecek ümmetine bu tarihî konuşmayı yapmıştır.

Bu muhteşem hutbeyi bugünlerde muhterem okuyucularımızın dikkatlerine arzetmemizin sebebi ve Cenâb-ı Hak’tan hâlisâne niyâzımız; bu vesile ile bizi ve bütün din kardeşlerimizi Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) öğrettikleri istikâmette hareket etmeye muvaffak buyurarak rızâsına erdirmesidir. Bu sene Ramazan-ı Şerif 20 Temmuz 2012 Cuma günü başlıyor. İnşâAllah 19 Temmuz Perşembe günü akşamı ilk terâvih namazı kılınacak, gece de sahura kalkılacaktır.

Bu vesile ile; bütün Din Kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, feyizli ve müstecap ibadetler dileği ile, daha nice Ramazan ve Bayramlara ulaştırmasını, Ramazan-ı Şerifin milletimiz, memleketimiz, Islâm âlemi ve dünyânın sulh-u salâhına, insanlığın huzûr ve hidâyetine vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan hâlisâne niyaz ederek “içinde bin aydan daha hayırlı olan “Kadir Gecesi”ni barındıran, Kur’ân-ı Kerim’in nâzil olmaya başladığı, oruç ve sabır ayı, ayların sultanı mübârek Ramazan-ı Şerif ayı ve faziletlerini ve o ayda yapılması gereken vazifeleri en veciz ve özet olarak ifade buyuran tarihî belge ile, muhterem okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz. Zira başka söze hâcet yok.

Buhârî’nin Selmân-ı Fârisi (r.a.)’dan naklen rivâyet etiğine göre Hazreti Selman (r.a.) şöyle anlatıyor. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Şaban ayı’nın son gününde (Medine-i Münevvere’de) bizleri topladı ve şöyle buyurdular: Ey insanlar! büyük ve mübârek bir ay yaklaştı, gölgesi başınıza geldi. Bu öyle bir ay ki, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır.

Allahü Teâlâ Hazretleri o mübârek ayın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde namazı meşru kıldı.

Bu ayda küçük, büyük bir hayır yapan başka aylarda bir farz edâ etmiş gibi sevaba nâil olur. Bu ayda bir farz ifâ etmek başka aylardaki yetmiş farz yerine geçer.

Bu ay, Allah için açlık ve susuzluğun, tâat ve ibâdetin meşakkâtlerine sabır ve tahammül ayıdır.

Bu ay mü’minin rızkını artıracak aydır. Bu ayda her kim bir oruçlu mü’mine iftar edecek bir şey verirse, yaptığı bu iş, günahının bağışlanmasına ve ateşten âzâd olmasına sebep olduğu gibi, oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksiltilmeksizin, onun ecri kadar sevaba nâil olur.

Ashab’dan bazıları: Yâ ResûlAllah, hepimiz oruçluya iftar ettirecek birşey verecek durumda değiliz, dediler. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz: “Allahü Teâlâ bu sevâbı bir tek hurma ile, bir içim su ile, bir yudum süt ile oruçlu mü’mine iftar ettirene de verir”, buyurduktan sonra, Ey Allah’ın kulları! Bu ayın evveli rahmet, ortası mağrifet, sonu da cehennemden kurtulmaktır.

Bu ayda her kim, işcisinin- hizmetçisinin işini hafifletirse, Allah onu ateşten âzâd eder.

Ey insanlar! Bu ayda şu söyleyeceğim dört hasleti fazlasıyla bulundurmaya çalışınız.
Bu dört hasletten ikisinde Rabbınızı râzı kılarsınız, diğer ikisinden ise hiçbir vakitte müstağni (ihtiyaçsız) olamazsınız.

Rabbınızın rızasına sebep olan hasletlerin birisi, Kelime-i Şehâdet’e “ Eşhedü en lâ İlâhe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlühü) devam etmeniz, diğeri Allah’dan mağfiret dilemeniz “ Estağfirullah el Azîm ve etûbu ileyk) demeye devâm etmenizdir. Müstağni olmayacağınız iki hasletin biri, Allâhü Teâlâ’dan cenneti dilemek, diğeri cehennemden Allah’a sığınmaktır. Her kim, (iftar vaktinde) oruçluya bir yudum su verirse, Allahü Teâla ona, (mahşer gününde) benim havzımdan bir şerbet verir ki, artık cennete girinceye kadar hiç susamaz. (Sadaka Rasûlüllah)

RAMAZAN AYINDA GÜNAHLARDAN DAHA ÇOK SAKINILMALI, KULLUK VAZİFELERİNE DE O NİSBETTE DİKKAT EDİLMELİ
Unutulmamalıdır ki;
Kim Ramazan ayında hayırlara ve sâlih amellere muvaffak kılınırsa, bu muvaffakiyet senenin tamamında onun arkadaşı olur.

Eğer bu ay manevî dağınıklıkla (gaflet içerisinde) geçerse, senenin tamamı da dağınıklık üzere geçer. Ramazan ayında günahlardan sakınınız. Çünkü, diğer zamanlarda olmadığ kadar sevapları kat kat verilir. Günahlar da böyle kat kattır.

Kim bu ayda ahlâkını güzelleştirirse, ayakların kayacağı günde sırattan kolay geçecektir. Kim bu ayda bir yetime ikramda bulunursa Allah kendisine kavuştuğunda ona ikramda bulunur. Kim bu ayda yakınıyla kopan bağını bitiştirirse Allah kendisine kavuştuğu gün onu kendi rahmetine bitiştirir. Kim bu ayda yakınıyla arasındaki bağı koparırsa, Allah kendisine kavuştuğu gün ona rahmetini keser. Kim bu ayda Peygamber Efendimiz üzerine çok salâvat gönderirse, terazilerin hafif geldiği günde Allah onun sevap terazisini ağırlaştırır.

Kim bu ayda Kur’ân’dan bir âyet okursa, diğer aylarda bir hatim yapanların sevabını alır.

Bu ayda cennet kapıları açıktır, Rabbimizden dileyelim ki yüzümüze kapatmasın. Bu ayda cehennem kapıları kapalıdır, Rabbimizden dileyelim ki yüzümüze açmasın. Ve şeytanlar bu ayda bağlıdır, Rabbimizden isteyelim ki onları bize, neslimize ve Din kardeşlerimize musallat etmesin. Âmîn…

Cenâb-ı Hak, ayların sultânı, mübârek Ramazân-ı Şerifte edâ edeceğimiz, kalbî, lisânî, bedenî ve malî ibadetlerimizi Dergâh-ı İzzetinde makbûl, günahlarımızı sınırsız merhameti ile mağfûr, gönüllerimizi engin Rahmeti ile mesrûr, kazanç ve ömürlerimizi sınırsız lütf-u keremi ile bereketli kılsın. Ramazân-ı Şerifiniz mübârek, Allah’ın selâm, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.

Ramazan-ı Şerif için hazırlıklar tamam  
 
İsim
Email