Amerika Müslümanlar Birliği Hizmetleri

 Amerika Müslümanlar Birliği Hizmetleri

A.M.B. L.I. ŞUBESİ’NİN BAŞLICA HİZMETLERİ:
 a- CAMİ- CEAMAATHİZMETLERİ:
 
 Varlık sebebi ve kuruluş gâyesi, Dînî hizmetler olan A.M.B. Long Island Şubesi Süleymaniye Camii; Bölgedeki Müslümanların, Cuma ve  Bayram Namazları başta olmak üzere, Ramazan-ı Şerif ve Kandil Geceleri’ni hususî programlar tertip etmek suretiyle tes’îd etmelerini sağlamaya,
 Ayrıca, Hatim, Nikâh, Cenaze  ve benzeri her türlü Cami ve Cemâat hizmet ihtiyaçlarını  Ehl-i Sünnet vel Cemâat akîdesine uygun olarak karşılamaya çalışılmaktadır.
 Cami beş  vakit  ibadete açık olup, özellikle Sabah ve Yatsı namazlarında ortalama onbeş kişilik  müdâvim   bir cemâati ve ortalama 250 kişilik Cuma cemaati vardır.

 H-HAFTALIK  MUTAD  DÎNΠ HİZMETLER:
 
 1- CUMA  GÜNLERİ:
 Cuma günleri, Cuma ezanından  40 - 45 dakika önce,  salâ verilip  Yasin-i Şerif okunmakta,  sonra  Cuma vaaz'ı yapılmakta, hutbeler Türkçe ve İngilizce olarak okunmak sûretiyle cemaat bilgilendirilmeye çalışılmaktadır.
 Kezâ; mevsime ve saat durumlarına göre, Akşam veya Yatsı namazından sonra, cemaatten Kur'ân-i Kerim okumasını bilmeyen ve öğrenmeyi arzu eden yetişkinler için Kur'ân-i Kerim ve ilmihal dersleri verilmektedir.
 2- CUMARTESİ  SOHBETLERİ:
 Ekim ayının ilk haftasından başlayarak, Mayıs sonuna kadar Cumartesi günleri  yatsı namazından sonra, Cami’de herkese açık Soru - Cevap şeklinde ve Fikhî mevzular ağırlıklı  sohbet toplantıları yapılmaktadır.
 3- Pazar günlerİ;
 Mevsime ve saat durumuna göre; Akşam veya Yatsı namazından sonra, cematten müsait olanların evleri ziyâret edilerek, sorularına cevaplar verilmekte,  Tasavvuf, Akâid ve Fıkıh ağırlıklı ev sohbetlerİ yapılmaktadır.
 3- PerŞembe GÜNLERİ:
  Cami’lere cemaat, Kur’ân Kurs’larına talebe te’mini ve insanları dalâletten kurtarmak, özellikle, bu memlekette doğup büyüyen çocukları Müslüman olarak yetiştirebilmek için, annelerin, dinî ve ahlakî değerler noktasından şuurlandırılıp, yetiştirilmesi gerektiği inancı ile, Perşembe günleri, öğle namazından önce hanım cemaate hocahanımlar tarafından özel sohbetler yapılmakta ve Kur'ân-i Kerim dersleri verilmektedir. 
 Kezâ; Perşembe günleri  Câmi’de, Yatsı  namazından sonra,  Tasavvuf, Akâid ve Fıkıh ders ve sohbetleri yapılarak, mübârek Cuma geceleri en güzel şekilde değerlendirlmeye çalışılmaktadır.

 TALEBE EĞİTİM- ÖĞRETİM HİZMETLERİ:
 Cami ve cemaat hizmetlerinin hemen yanında, ilk ve en önemli hizmet ve vazife olarak; özellikle bu memlekette doğup büyüyen Müslüman çocuklarının, Ehl-i Sünnet vel Cemâat akîdesine uygun  sağlam bir inanışa sâhip olarak yetişmelerinin  sağlanmasını, onlara mutlaka Kur’an-ı Kerim ve   zarûrât-ı Dîniyelerinin (temel Din- İlmihal bilgilerinin) öğretilmesini hizmetİn en ÖNEMLİ?şartı olarak görmekte ve bunun için elinden gelen her türlü  gayreti göstermeye çalışmaktadır. 
 Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve öğretim hizmetleri noktasında, maddî- manevî hiç bir fedâkarlıktan kaçınılmadan hizmet edilmeye çalışılmaktadır.
 Bu cümleden olarak;
 Haftasonları ve okul tatillerinde servis arabalarıyla ev -ev, kapı- kapı, bir buçuk- iki saat dolaşılarak çocuklar evlerinden alınıp Camiye getirlmek, okutulduktan sonra, aynı şekilde tekrar evlerine götürülüp teslim edilmek suretiyle, hâlen 10’u yatılı, 15’i nehârî olmak üzere 25 erkek ve 45 nehâri kız olmak üzere toplam 70 kadar Müslüman yavrulara hizmet verilmeye gayret edilmektedir.

Mübêrek Gün ve Gecelerde Programlar

Amerika Müslümanlar Birliği merkez Fatih Camii ve diğer şube ve kardeş kuruluşlarında Mevlid, Regâib, Miraç, Beraat kandilleri ve Kadir gecesinde programlar tertip edilmektedir.

Programlarımız akşam namazını müteakip iftar yemeği ikramı, Mevlid-i Şerif, ilahiler, sohbet ve tesbih namazı ve geceye mahsus ibadetlerin ifasıyla madden ve mânen coşkulu geçmektedir. Erkek, hanım ve çocuk bütün halkımız bu manalı geceleri beraberce ihya etmeye gayret edip manen temizlenmek üzere davetlidir.

Mübârek gecelerde yapılacak ibadetler Müessesemizce her sene hediye olarak dağıtılan Fazilet Takvimi’nde mevcut olup ayrıca bu sayfada da neşredilecektir.

Kandil programlarının yanısıra bütün şubelerimizde Ramazan ve Kurban Bayram Namazları uzak-yakın Amerika ve Kanada’nın heryerinden iştirak eden kalabalık bir cemaatle kılınmakta, bayramlaşma ve ikram programlarıyla bu gurbet diyarında bayram heyecan ve sevinci bir nebze olsun yaşanmaya çalışılmaktadır.

Not: Kandil ve Bayram programları ikramlarını üstlenmek suretiyle hem müessesemizin maddî yükünü hafifletmek hem de bu suretle ecir kazanmak isteyen kardeşlerimiz kendilerine yakın şubelerimize müracaat edebilirler.

CENAZE HİZMETLERİ

Amerika Müslümanlar Birliği’nin bütün şubelerinde cenazelerin dînî vecibeleri yerine getirilmekte, cenâze sahiplerine yapılması gereken işlemler hakkında rehberlik yapılmaktadır.
 
Fakat, Amerika Birleşik Devletleri hudutları içinde vefat eden müslümanların evrak tanzimi; hastane, morg veya diğer ölüm mahallerinden camiilere nakil, camiilerden mezarlıklara veya memleketine gidecekse havaalanına nakil işleri ve uçuş için lüzumlu evrakın tanzimi ve ölenin yurtdışına nakline müsaade edilmesi için hazırlanması gibi işler yalnızca lisanslı Cenaze Evleri (Funeral Home) çatısı altında yapılabilmektedir.

Amerika Müslümanlar Birliği bünyesinde bir Cenaze Evi (Funeral Home) teşekkül ettirme çalışmaları devam etmekle beraber, o zamana kadar bu işler Müslümanların çalıştırdığı Cenaze Evi Firmalarına havale edilmektedir.

Cenaze Evi firmaları (Funeral Home) AMB merkez ve şubelerinden müstakil olup, fiyat ve sair hususlar kendileriyle görüşülebilir.

Cenaze, sahiplerinin anlaştığı firma tarafından cenaze namazı için  AMB’ye bağlı şubelere getirildiği takdirde cenaze namazı ve diğer dînî vecibeler titizlikle yerine getirilmekte ve nakil veya defin için tekrar Cenaze Evi yetkililerine teslim edilmektedir

NİKAH HİZMETLERİ

Resmî Nikah:

Nikah için gerekli şartlar eyaletlere gore değişmektedir. AMB şubeleri içinde yalnızca New York eyaletindeki şubelerimizde belediyeden onaylı ve resmen geçerli nikah kıyıldığından aşağıdaki şartlar yalnız New York eyaleti için geçerlidir. Diğer eyaletlerde resmî nikah belediyedeki memura kıydırılıp dînî nikah için şubemize başvurulabilir.

New York eyaleti belli şartlara hâiz din adamlarına nikah kıyma yetkisi vermektedir. Amerika Müslümanlar Birliği’ne bağlı Brooklyn Fatih Cami, Long Island Süleymaniye Camii ve Long Island Osmaniye Camii’nde kendilerine New York Eyaletince yetki verilmiş personelimiz nikah kıyabilmektedirler. Bu nikah heryerde geçerli resmî bir nikahtır; dînî usullere göre kıyıldığı için aynı zamanda dînî nikahtır.

Resmi Nikah için, önce Marriage Licence alınması gerekmektedir. Bunu için evlenecek çift lüzumlu belgelerle beraber New York City Clerk ofisinde şahsen hazır bulunmalıdır; vekalet kabul edilmemektedir.
City Clerk ofislerin adresleri http://www.cityclerk.nyc.gov/html/about/office.shtml adresinden öğrenilebilir.

Gerekli belge ve şartlar:

  • resimli kimlik (pasaport, ehliyet, green kart vs.)
  • $35 dolarlık money order veya kredi kartı
  • 18 yaşından küçükler için hem yaş isbatı hem de anne-babanın ikisinin birden yazılı izni şarttır. Ayrıca anne-baba hem belediyeye başvuruda hem de nikah kıyılırken hazır bulunması gerekir. Anne-babadan biri ölmüşse “ölüm kağıdı – death certificate” ibraz edilmeli, ikiside ölmüşse “legal guardian” hazır bulunmalıdır.
  • 16 yaşından küçükler için anne babanın yazılı izni yanında Supreme Court veya Family Court hakiminden yazılı onay gerekmektedir.
  • New York eyaleti 14 yaşından küçüklerin evlenmesine müsaade etmemektedir.
  • New York eyaletinde sağlık muayenesi ve kan testi şart değildir.

 

Başvuruda gelin ve damat adayından istenecek bilgiler:
İsim, adres, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı ve doğum yerleri, “social security number” , ve önceki evliliklerin bilgileri (boşanılmış veya ölmüş eşin ismi, boşanma tarihi ve yeri ile son boşanma belgesi veya ölmüş ise ölüm belgesi – death certificate)

Marriage Licence siz beklerken doldurulup verilmektedir. Bu belge 60 gün geçerlidir; yani alındıktan itibaren 60 gün içinde nikah kıyılmazsa iptal olur ve yenisinin alınması icabeder.

Marriage Licence alındıktan sonra nikah için 24 saat bekleme kuralı vardır. Ancak 24 saat geçtikten sonra nikah kıyılabilir. Marriage Licence alındıktan sonra Resmî Nikah kıyılan şubelerimizden nikah için gün ve saat tesbit edilmeli (bu tarih en erken 24 saat, en geç 60 gündür)  nikah günü 1- marriage licence 2- beraberinde verilen zarf 3- resimli kimlik 4- iki şahit hazır olmalıdır. Şubemizde nikah kıyıldıktan sonra yetkili personelimiz marriage licence’ı imzalayıp yanınızda getirdiğiniz zarfa koyarak 24 saat sonra postaya verir. Yaklaşık bir ay içinde belediyeden adresinize Marriage Certificate gönderilir.

Yukardaki bilgiler http://www.cityclerk.nyc.gov/html/marriage/faq.shtml adresinden alınmıştır.

 

 

Dînî Nikah

Amerika Müslümanlar Birliği’nin bütün şubelerinde Resmî Nikahı olup, bunu yanında dînî nikah kıydırmak isteyenlerin nikahı kıyılmaktadır. Fakat hiçbir şubemizde Resmî Nikah olmadan Dînî Nikah kıyılmamaktadır. Şubelerimizde veya personelimize dışarda dînî nikah (imam nikahı) kıydırmak arzu edenler Resmî Nikahlarının olduğunu gösteren belge ibraz etmelidirler. Resmî nikah şubemizde yetkili personelimizce kıyılıyorsa , bu nikah zaten dînî usullere göre kıyılmaktadır, ve resmen de geçerlidir.

Gerekli belge ve şartlar:

  • Gelin, damat ve yetişkin ve müslüman olan iki erkek şahit . İki hanım bir erkek yerine şahitlik yapabilir.
  • Resmî nikahlarının olduğuna dair belge. Eğer resmî nikah AMB şubesinde yapılacaksa resmî nikah için yukarda sayılan belgeler

 

AMB şubelerinde nikah hizmeti için ücret talep edilmemektedir. Arzu edenler makbuz karşılığı bağış yapabilirler.

KURBAN HİZMETLERİ

HAC VE UMRE HİZMETLERİ

RAMAZAN-I ŞERİF

 

 
 
İsim
Email